سيستم خبره برای توریست ها با استفاده از نقشه های APIگوگل

خلاصه : در زمینه صنعت تورسیم ، نشان دادن اهداف غالب با هدف توریست ها ، مهم است .

امروزه صنعت توریسم ارتقاء یافته است و مشتریان نیازمند توسعه سریع نرم افزاریند . گوگل مپ    API « یا نقشه های API گوگل » یک تکنولوژِ برپا شده توسط گوگل می باشد که بر اساس AJAX است که در این جا خدمات بر پاییه نقشه وجود دارد . این مقاله نشان دهنده یک سیستم متخصص برای تورسیت هاست .

این نرم افزار کاربرد آن برای همگان است و خدماتAPI می عمومی آن برگرفته از نقشه های گوگل است . این سیستم از دانش بنا شده توسط ردیابی فعالیت های کاربری استفاده می کند .

مدول کارشناسی ، اطلاعات جالب خاص را برای کاربران پیشنهاد می کند .

کلمات کلیدی : پروتو تایپ سریع شبکه ، نقشه های API گوگل ، AJAX ، صنعت تورسیم ، شبکه بندی یا شبکه گذاری ، منطق مبهم یا گنگ .

سیستم خبره تطبیق شغلی افراد بیکار

چکیده :

این مقاله یک سیستم هوشمند را برای ارزیابی بیکاری در پست های پیشنهادی خاص  ارائه می دهد . سیستم هوشمند از روشهای Neuro-Fuzzy برای ارزیابی پایگاه داده سازمانی پروفایل اطلاعات شرکت ها وافراد بیکار استفاده می کند . روند تطبیق فرد بیکار با یک شغل پیشنهادی از طریق سیستم استنباط Neuro-Fuzzy نوع Sugeno انجام می شود. گروههای بزرگ اموزشی افراد بیکار( افراد متعلق به یک سطح اجتماعی )  که با سوابق مهم گذشته  در پست های مختلف رد یا مورد تایید قرار گفتند ( تایید شده توسط دبیرخانه کل آموزش اجتماعی یونان ) ، برای تعیین  پارامترهای مهم سیستم استفاده میشوند. نمونه های جدید موارد رد شده یا تایید شده بخشی از گروه آموزشی می شوند . بازآموزی پس از در دسترس بودن  مقادیر استانداری از موارد جدید انجام می شود . محصول این سیستم میزان تناسب بیکاری برای یک شغل معین است .

 

سیستم خبره کمک آموزشى زبان برنامه نویسی


 خلاصه

  این مقاله یک سیستم خبره آموزشی E-Tcl  برای آموزش زبان برنامه نویسی کامپیوتر از طریق اینترنت را نشان می دهد.در این مقاله تعدادی از مدرسین با همکاری یکدیگر برنامه آموزشی ازیک یا چند زبان برنامه نویسی کامپیوتر ارائه دادند که همکاری آنها شامل:

1) اضافه یا اصلاح commands

 2) ایجاد دیالوگ های متفاوت برای command

 3)ایجاد نوع مختلف آموزشی

سیستم خبره رفع اشکالات شبکه

 چکیده: با گسترش کاربرد فناوری اطلاعات، سیستم های تصمصم گیری پیشرفته و یا به طور کلی تصمصم گیری های مبتنی بر رایانه، اهمیت بسیار زیادی یافته اند. در این زمینه سیستم های خبره به عنوان یکی از مهمترین بخشی های هوش مصنوعی نقش مهمی را ایفا میکنند. تفاوت سیستم خبره با فرد متخصص در این است که سیستم خبره از عواملی مانند استرس و موقعیت های احساسی محفوظ میماند.

امروزه تمایل کاربران کامپیوتر به در دسترس بودن، کارآمد بودن و امنیت شبکه ها در حال افزایش است.فعالیت بسیاری از شرکت ها به شبکه وابسته است.از طرف دیگر فرایند مدیریت شبکه روز به روز دشوارتر می شود و دانش تشخیص عیوب پیچیده تر می شود.در این مقاله با تمرکز بر روی مشکلات شبکه، یک سیستم خبره رفع عیب شبکه محلی LAN ارائه می شود.ابزار استفاده شده برای ساخت سیستم، سیستم خبره مبتنی بر قاعده می باشد.

 

سیستم خبره ترافیک شهری

مقدمه

با تولید انبوه خودرو از دهه ۱۹۵۰ معضل ترافیک نیز به مشکلات دیگر انسان به ویژه امور شهرنشینی اضافه شد. کشورها برای مقابله با این معضل سیاست ها و راهکارهای متفاوتی را پیش گرفتند. ابتدا به ساخت خیابان و جاده و بزرگراه پرداختند، اما مشکلات ترافیک کاملا حل نشد. به تدریج برنامه ریزان حمل و نقل به این نتیجه رسیدند که مقوله جابه جایی مسافر در مناطق شهری را بیشتر مورد توجه قرار داده و با ایجاد شبکه های عظیم حمل ونقل عمومی نظیر مترو و اتوبوس رانی مشکل ترافیک را حل کنند. با گذشت زمان فراهم آوردن امکانات و تسهیلات لازم همچون خدمات دولتی و مدارس برای کاهش سفر به برنامه های مدیریت شهری اضافه شده و اصطلاحات دیگری نظیر مدیریت تقاضای حمل و نقل به ادبیات ترافیک وارد شدند.

تماس با ما

اطلاعات تماس با مهندس حلمی

  • شماره تماس : 36613000 - 051
شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی