سیستم خبره کنترل هوشمند تهویه مطبوع خودرو

مقدمه :

 دمای کابین خودرو یکی از فاکتورهای مهم در تصادفات می باشد . با تحقیقی که توسط زلاتوفر روی 10 فاکتور موثر در تصادفات درایالات متحده انجام شده است دما به عنوان سومین عامل موثر در تصادفات شناخته شده است .

 درتحقیقی که دانن و همکارانش (2003) روی کارایی رانندگی درشرایط مختلف انجام دادند این نتیجه حاصل شد که استفاده از کنترل دستی تهویه مطبوع در شرایط سرد و گرم کابین باعث تداخل در کار رانندگی و در نتیجه کاهش ضریب ایمنی رانندگی می شود.بنابراین کنترل اتوماتیک سیستم تهویه مطبوع کاملا ضروری است و باعث افزایش کارایی و بهینه سازی سیستم می گردد . در این سیستم خبره ابتدا وضعیت حرارتی کابین خودرو به شکلی ساده و با درنظر گرفتن فرضیات مناسب بررسی گردیده و سپس سه کنترلر برای کنترل خودکار این سیستم طراحی شده است.

 

 

 بررسی وضعیت حرارتی کابین :

 جهت اینکار از معادله انرژی استفاده شده است و فرضیات مناسبی برای ساده سازی معادلات در نظر گرفته شده است. مدل سرمایش خودرو به دلیل پیچیدگی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است . شمای کلی این مدل در شکل 1 آورده شده است.

 

 

 کنترل سیستم :

 ورودی های کنترلرها خطای ردیابی دما، مشتق خطا و انتگرال خطا درنظرگرفته شده و خروجی ها محل دریچه دما و قدرت دمنده می باشند .

 1) کنترلر تناسبی – مشتقی – انتگرالی :

 کنترلر تناسبی – مشتقی – انتگرالی محبوبترین کنترلر صنعتی می باشد. این کنترلر در محدوده وسیعی از شرایط رفتار مناسبی دارد و ساختار آن بسیار ساده است. بنابراین مهندسین می توانند به راحتی از آن جهت کنترل سیستم های صنعتی استفاده کنند. برای پیاده سازی چنین کنترلری باید سه پارامتر معین شود. بهره تناسبی، بهره انتگرالی و بهره مشتقی . مشکلترین کار در طراحی کنترلر تناسبی – مشتقی – انتگرالی تعیین مناسب این سه بهره است . این کار معمولا با سعی و خطا انجام می شود. برای کنترل همزمان محمل دریچه دما و قدرت دمنده از دو کنترلر تناسبی – مشتقی – انتگرالی استفاده شده است .

 2) کنترلر تناسبی – مشتقی – انتگرالی ساختار متغیر فازی :

 این کنترلر، کنترلر تناسبی – مشتقی – انتگرالی است که ضرایب آن توسط یک کنترلر هوشمند تعیین می شود. به این ترتیب حتی در حین اجرای کنترل نیز امکان تصحیح و تغییر ضرایب وجود دارد.به واسطه این که ضرایب با توجه به ورودی ها و خروجی ها تغییر می کنند، این کار نوعی خود ساماندهی است.ساختار کلی این کنترلر درشکل زیر آمده است .

 

   3) کنترلر سوگینو:

 کنترلر سوگینو اخیرا به عنوان یک ابزار قوی برای کنترل سیستم های پیچیده مورد توجه قرار گرفته است و انتقال مناسب بین روش های کلاسیک و کنترل بر مبنای قواعد را فراهم نموده است .

 بررسی پاسخ ها :

در طول دوره ، دمای محیط 35 درجه سانتیگراد فرض شده است. دمای اولیه کابین مساوی با دمای محیط درنظرگرفته شده است. سیستم تهویه مطبوع از هوای برگشتی از کابین استفاده می کند و هوای تازه به سیستم وارد نمی شود. درجه حرارت مطلوب توسط راننده معین می شود. این دما در فصول گرم در حدود 22 درجه سانتیگراد است. کنترلر تلاش می کند با تنظیم قدرت دمنده و محل قرارگیری دریچه دما، هر چه سریعتر به دمای مطلوب برسد.

  نتیجه گیری :

هدف اصلی، کنترل تهویه مطبوع خودرو برای دستیابی به دمای مطلوب در کابین می باشد.این مدل به شکلی استخراج شده است که با داشتن قدرت دمنده، محل قرارگیری دریچه دما و نسبت هوای تازه به هوای برگشتی، می توان دمای کابین را در هرلحظه محاسبه نمود .

  منابع :

 1) کنترل هوشمند تهویه مطبوع خودرو و مدلسازی حرارتی آن، ید اله فرزانه – علیرضا اکبرزاده توتونچی - 1388

تماس با ما

اطلاعات تماس با مهندس حلمی

  • شماره تماس : 36613000 - 051