چگونگی ارزیابی کارآموزی

 
ارزیابی کارآموزی با توجه به موارد زیر انجام می­گیرد:

الف- نظم و انضباط و وضعیت حضور در محل
ب- فعالیت­های انجام شده در طول دوره کارآموزی
ج- کیفیت گزارش کارآموزی
 

 

معاونت پژوهشی

 

تماس با ما

اطلاعات تماس با مهندس حلمی

  • شماره تماس : 36613000 - 051